Eggyday by TannD เส้นไข่ขาวเจ้าแรก อนุสิทธิบัตรจุฬาฯ ได้เข้ารับพระราชทาน รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 🥇

ยอดวิว: 77
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยรีทอร์ท” รายแรก ภายใต้อนุสิทธิบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร งามอุโฆษ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมนักวิจัยจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลและจัดแสดงผลงานในงาน วันนักประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร งามอุโฆษ หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดนวัตกรรมอาหารแห่งโลกอนาคต เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม เส้นโปรตีนไข่ขาว 100% โดยเพิ่มมูลค่าจากไข่ขาวปกติได้สูงถึง 14 เท่า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก นอกจากนี้นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว 100% ยังอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพ มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ร่างกายสามารถย่อย และดูดซึมได้ง่าย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งใน กลุ่มผู้ป่วย อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการบริโภคแป้ง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เส้นโปรตีนไข่ขาว ไร้แป้ง บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด ได้นำเอานวัตกรรมนี้มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ มากมาย เช่น ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น และมีบริษัทผู้ส่งออกสนใจในการ นำนวัตกรรมนี้จำหน่ายในประเทศดังกล่าว โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ 100 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ภายหลังจากจำหน่าย เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยรีทอร์ท” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากนักวิจัยไทย ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน
 
 

ข่าวสารอื่นที่คุณอาจสนใจ

Eggyday ตัวแทน 1 ใน 21 ทีม ผู้เข้ารอบโครงการ Plate to Planet ในงาน APEC 2022 เข้าพบนายกรัฐมนตรี และ ครม.

Eggyday ตัวแทน 1 ใน 21 ทีม ผู้เข้ารอบโครงการ Plate to Planet ในงาน APEC 2022 เข้าพบนายกรัฐมนตรี และ ครม.

Eggyday ในฐานะ 1 ใน 21 ทีม สุดยอดจานอาหารแห่งอนาคต Plate to Planet APEC 2022 ได้รับเกียรติให้เข้านำเสนอเมนูอาหาร Healthy zaru ramen with Plate based Croquettes ที่มีเส้นโปรตีนไข่ขาวของเรา เป็นองค์ประกอบหลัก ให้กับทางคณะรัฐมนตรี ในการประชุม คณะรัฐมนตรี ประจำเดือน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อเมนูเส้น เป็นโปรตีนจาก ไข่ขาว

เมื่อเมนูเส้น เป็นโปรตีนจาก ไข่ขาว

เมื่อเมนูเส้น กลายเป็นเมนูสุขภาพ ด้วยวัตถุดิบที่มาจากไข่ขาว ล้วน ๆ นวัตกรรมเจ้าแรกของโลก จาก จุฬาฯ

Eggyday คว้ารางวัลชมเชย🏅Plate to Planet APEC2022

Eggyday คว้ารางวัลชมเชย🏅Plate to Planet APEC2022

Eggyday #เส้นโปรตีนไข่ขาวไร้แป้ง🥚คว้า รางวัลชมเชย 🏅ในกิจกรรมการประกวด Plate to Planet APEC2022 สุดยอดเมนูอาหารแห่งอนาคต

ข่าวสาร